N. de Sadeleer, ‘The principle of a high level of environmental protection in EU law: policy principle or general principle of law?’ in Mijörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Uppsala, Iustus Förlag, 2013, 447-465